Lægevagten

Akut sygdom uden for åbningstid:

Ved akut sygdom uden for åbningstid i praksis, kan Region Sjællands lægevagt kontaktes på:
Tlf. 1818  (i tidsrummet kl. 16:00 – 08:00).

Skadestue hjælp:

Ved akut behov for skadestue hjælp uden for åbningstid i praksis, kan skadestuen på Næstved Sygehus kontaktes på:
Tlf. 1818.

Psykiatrisk hjælp:

Ved akut behov for psykiatrisk hjæp uden for åbningstid i praksis kan psykiatrisk modtagelse kontaktes:

Psykiatriske Akutmodtagelse i Slagelse Tlf. 5853 64 20
Psykiatriske Akutmodtagelse i Roskilde Tlf. 5853 75 00
Psykiatriske Akutmodtagelse i Vordingborg Tlf. 5853 7030